VÄLKOMMEN TILL BIOTEC

VI förbättrar din verksamhet

Om Biotec

Vi har mer än 60 års samlad erfarenhet av att driva, förvalta och äga företag. Vi vet vad som krävs i företagets alla delar. Det affärsmässiga som inkluderar allt från ledningsstyrning, affärsutveckling, försäljning till personalens och företagsledningens hälsa och välbefinnande. Vi tror att ett företag är större än dess resultat- och balansräkning. För att skapa en framgångsrik verksamhet krävs kunskaper i en mängd vitt skilda områden. Biotec har kompetensen att ge råd och hjälpa till i företagets alla delar. Interimsmanagement, affärsekonomi, affärsjuridik, HR-funktioner, affärsutveckling, organisationsstyrning, rådgivare vid köp och sälj av bolag etc. Biotec har tre olika verksamhetsgrenar, managementtjänster, HR och life managementtjänster samt produktförsäljning som stimulerar sinnen, hälsa och design. Nedan beskrivs våra olika tjänster mer utförligt. Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte.     

MANAGEMENTTJÄNSTER

This is a service available to your customers. Give this service a brief description.

LIFE MANAGEMENT

This is a service available to your customers. Give this service a brief description.

HÄLSA & DESIGN

is is a service available to your customers. Give this service a brief description.

 

MEDITATION CLASSES

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to explain the products you offer and why your site visitors need them.

BEST TRAINER

ANNE LOSEP

MARIE CLAUDE

JANE KAMALI

AMANDA BLOCK

"This is a testimonial. To edit this testimonial, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to highlight a raving review from a client."

Rose Anderson

© Copyright Biotec.se